Dynamiczne reklamy w wyszukiwarce – jak je optymalnie wykorzystać

Reklamy dynamiczne w Google Ads. Do jakiego typu celów pasują? Jak je wykorzystać?

Reklamy dynamiczne w wynikach wyszukiwania. Dynamic Search Ads.

Dynamic Search Ads, czyli tzw. dynamiczne reklamy w wyszukiwarce to rodzaj reklamy w wynikach wyszukiwania, który nie wykorzystuje słów kluczowych. Kierowanie działa tu na zasadzie treści dostępnej w witrynie, stąd ten typ kampanii najlepiej sprawdzi się w przypadku dużych serwisów.

Jaka jest konstrukcja reklam dynamicznych?

Reklama dynamiczna składa się z następujących elementów:

 • Nagłówka, który generuje się automatycznie na podstawie wyszukiwanej frazy lub treści witryny (najważniejszym sygnałem do generowania nagłówka jest tytuł strony / tag title)
 • Strony docelowej, która jest automatycznie wybierana pod dane zapytanie
 • Tekstu reklamy, który sam konfigurujesz

Jakie są zalety reklam dynamicznych?

Przede wszystkim pozwalają wykryć luki w Twojej strukturze kampanii w sieci wyszukiwania. Nie ma możliwości, aby zaplanować taką strukturę, która obejmie wszystkie możliwe trafne zapytania. Dynamic Search Ads pomoże znaleźć więc nowe słowa kluczowe jednocześnie automatyzując nagłówki i kierowanie.

Jak działa kierowanie w reklamach dynamicznych?

W najprostszym wariancie możesz wybrać adresy URL z całej witryny zaindeksowane w wyszukiwarce Google. W tym wariancie robot będzie korzystał w tego indeksu i dopasowywał zapytania i adresy URL z Twojej witryny. Warto w tym miejscu pamiętać, że dobrą praktyką jest wykluczenie informacyjnych stron docelowych jak np. regulamin, polityka prywatności, czasami nawet cały blog (w zależności od przyjętej strategii). Te podstrony mogą generować dużą ilość zapytań niezwiązanych z Twoim biznesem i generować niepotrzebne koszty.

W jaki sposób można ograniczyć kierowanie w dynamicznych reklamach w Google Ads?

 1. Używając podpowiedzi Google, tzw. kategorii witryny – możesz tu skorzystać z predefiniowanych kategorii lub opcji „strony docelowe ze standardowych grup reklam”. Ta ostatnia ustawi kierowanie podkładnie na te adresy URL, na które obecnie prowadzisz standardowe reklamy w wynikach wyszukiwania.
 2. Uploadując plik z adresami docelowymi i etykietami, gdzie dokładnie wybierzesz, które podstrony Google Ads ma wziąć pod uwagę.
 3. Możesz wkleić także konkretne adresy URL ręcznie
 4. Możesz skorzystać z funkcji URL Equals lub URL Contains. Ta pierwsza opcja kieruje tylko pod ciąg znaków dokładnie przez Ciebie określony, druga to warunek „zawiera”. Przykładowo, możesz stworzyć warunek URL contains /matowe-pomady i zawęzić kierowanie tylko do tej kategorii produktów.

Z drugiej strony możesz także dodawać wykluczenia do dynamicznych celów reklamy. Jak można skorzystać z tej funkcji? Pomyśl np. o niedostępnych produktach. Możesz skonfigurować wykluczenie na podstawie treści witryny i dodać warunek – gdy robot Google zobaczy na podstronie treść „produkt jest obecnie niedostępny” nie weźmie tego adresu URL pod uwagę przy kampanii dynamicznej.

Jak możesz zoptymalizować działanie dynamic search ads?

 • Zadbaj o to, aby tag title i nagłówki w witrynie były dobrze zoptymalizowane. Idealnie tag title nie powinien przekraczać 60 znaków, a nagłówek 90. W innym przypadku Google sam będzie dostosowywał ich treść
 • Wyklucz adresy URL, które nie generują wartości biznesowej – możesz do tego wykorzystać raport stron w Google Analytics
 • Jeśli treść na witrynie zmienia się często lub wykorzystuje dynamiczne elementy, zrezygnuj z tego typu kampanii lub wyklucz je w kierowaniu
 • Przeglądaj raport stron docelowych i wykluczaj adresy nie generujące konwersji
 • Korzystaj z raportu wyszukiwanych haseł – słowa, które dobrze konwertują przenoś do standardowych kampanii w wynikach wyszukiwania, możesz do tego wykorzystać nawet strategię SKAG, czyli grup reklam z jednym słowem kluczowym
 • Reklamy dynamiczne mają tak samo obliczany wynik jakości i dalej ranking reklamy, jak standardowe reklamy w wyszukiwarce – warto już na początku tworzenia dynamicznych reklam wykluczyć ścisłe dopasowania słów kluczowych, które masz w strukturze kampanii searchowej (zwłaszcza brand)
 • Dopóki nie masz problemu z wyczerpanym budżetem w kampanii w wynikach wyszukiwania i korzystasz z dopasowań ścisłych, kampania searchowa będzie miała priorytet nad dynamiczną. W innym wypadku oczekiwana skuteczność będzie miała wpływ na to, która kampania będzie użyta do wyświetlenia reklamy.

Najczęstsze pytania o reklamy dynamiczne w wynikach wyszukiwania

Czy Dynamic Search Ads to podobny typ kampanii do reklam dynamicznych Facebook?

Nie, to zupełnie inna konstrukcja i zbieżność nazw jest raczej przypadkiem. Dynamiczne reklamy Facebook automatycznie dopasowują reklamę z dostępnych zasobów, aby była najlepszą wersją dla danego użytkownika.

Czy reklamy dynamiczne mają rozszerzenia reklam?

Tak, będą to te same rozszerzenia, co w przypadku standardowych reklam searchowych.

Co to jest reklama dynamiczna?

Reklama dynamiczna w Google ads to rodzaj kampanii w wynikach wyszukiwania, w którym nagłówki reklam i adres URL generują się automatycznie na podstawie treści witryny.

Tomasz Starzyński
Tomasz Starzyński

Buduję strategie digitalowe, piszę, wykładam i analizuję. Doradzam pod kątem biznesowym, tak aby digital marketing był skuteczny, przejrzysty i jakościowy.