Konsultacja strategii

Zweryfikuję Twoje cele strategiczne. Przeanalizuję przewagi rynkowe. Stworzę kluczowe metryki do analizy.

Przygotuję audyt dotychczasowych działań lub zaprojektuję nową strategię digital marketingu.

Zweryfikuję Twoje dotychczasowe wyniki z digital marketingu. Powiem, co działa prawidłowo, a co w mojej opinii wymaga zmian i jakich. Przedstawię dane, które wpłynęly na przygotowane wnioski. Stworzę plan zmian strategicznych, które doprowadzą do wyższej efektywności biznesowej. Przygotuję plan na zwiększenie udziałów w w rynku.