AppsFlyer – przewodnik po narzędziu do analityki aplikacji

Kompleksowy przewodnik po narzędziu Appsflyer do analityki aplikacji mobilnych. Kompendium wiedzy o tym jak korzystać z Appsflyer, zrozumieć metryki i wykonać niezbędne integracje!

AppsFlyer to platforma do analityki i atrybucji aplikacji mobilnych, która pomaga monitorować, mierzyć i optymalizować kampanie marketingowe. Appsflyer zostało założone w 2011r. jako jedna z pierwszych platform do analityki aplikacji. Platforma integruje się z wieloma sieciami reklamowymi, umożliwiając dokładny i zaawansowany pomiar. Samo narzędzie skupia się na mierzeniu wartości życiowej klienta (LTV), co jest najgłębszą różnicą w porównaniu do kampanii webowych. Appsflyer rozwija także technologię do mierzenia użytkownika iOS wykorzystując SKAN 4.0 oraz tzw. Single Source of Truth.

Jakie są główne funkcjonalności Appsflyer-a?

Sama technologia Appsflyer skupia się na monitorowaniu użytkownika aplikacji mobilnej w czasie, ze szczególnym uwzględnieniem integracji z platformami reklamowymi, wykorzystaniem SKAN do mierzenia iOS oraz dostepem do surowych danych (raw data). Najważniejsze funkcjonalności Appsflyer to:

 • Śledzenie atrybucji: AppsFlyer zapewnia dane dotyczące atrybucji praktycznie w czasie rzeczywistym, umożliwiając mierzenie skuteczności kampanii marketingowych. Atrybucja w zależności od integracji jest znacznie prostsza niż webowao może obejmować dane post-click lub post-view
 • Śledzenie zdarzeń w aplikacji: monitorowanie działań w aplikacji i mierzenie zaangażowania użytkowników
 • Zapobieganie oszustwom (fraud prevention): AppsFlyer wykorzystuje tu własną technologię, aby filtrować nieprawidłowy ruch od afiliantów
 • Segmentacja odbiorców na podstawie różnych kryteriów, takich jak dane demograficzne i zachowania. Tym samym te grupy można wykorzystać w kampaniach online
 • Raportowanie: AppsFlyer zapewnia dość szczegółowe analizy dotyczące zachowań użytkowników, skuteczności kampanii i innych kluczowych wskaźników marketingu aplikacji
 • Mierzenie retargetingu: AppsFlyer może przypisywać i mierzyć skuteczność kampanii retargetingowych. Tutaj technologia jest dosyć zaawansowana i umożliwia zmianę okien atrybucji
 • Integracje: AppsFlyer integruje się z wieloma sieciami reklamowymi, dzięki czemu przepływ danych między Appsflyer i systemem reklamowym jest bardzo dokładny
 • Mierzenie użytkownika iOS: dokładniejszy pomiar danych z iOS dzięki wykorzystaniu SKAN 4.0 i dashboardu Single Source of Truth
 • Zarządzanie własnym systemem linków: tzw. OneLink pozwala na tworzenie specyficznych linków do odpowiednik ekranów aplikacji

Czy są alternatywy dla Appsflyer’a?

Pierwszą, naturalną alternatywą dla Appsflyera są konsole natywne, czyli App Store Connect oraz Google Play Console. Te wewnętrzne systemy analityczne pozwalają na monitorowanie najbardziej podstawowych wskaźników jak np.

 • Instalacji oraz deinstalacji
 • Źródeł ruchu do storów
 • Współczynników pobieralności
 • Aktualizacji
 • Opinii
 • Testów A/B w storach

Co ważne konsole te nie wymagają żadnych wdrożeń pakietów SDK w aplikację mobilną. Są po prostu dostępne po publikacji aplikacji w sklepie z aplikacjami. Często operują tylko estymacjami, nie zawierają żadnych informacji co dzieje się po zainstalowaniu aplikacji, brak tam dostępu do niestandardowych raportów i jakiegokolwiek wsparcia. W związku z tym pełnią funkcje raczej poglądowe niż analityczne.

Drugą grupę stanowią partnerzy do pomiaru aplikacji mobilnych (MMP). Każdy z systemów ma nieco inne definicje, swoją specyfikę monitorowania użytkownika oraz własne integracje. Nie ma możliwości unifikacji danych w każdym z systemów, stąd będą między nimi zawsze powstawały rozbieżności! Google Ads stworzyło listę rekomendowanych partnerów MMP:

Image
 • Adjust
 • Airbridge
 • AppsFlyer
 • Branch
 • Kochava
 • Singular
 • Tenjin

Dodatkowo Google Analytics 4 (Firebase) jest jedną z alternatyw do śledzenia aplikacji mobilnych, zasadniczo bezpłatną w części analitycznej.

 • Zbiera automatycznie 23 zdarzenia oraz 13 właściwości użytkowników
 • Pozwala na raportowanie zdarzeń i 25 parametrów
 • Można tworzyć parametry, grupy odbiorców i lejki
 • Dostępny jest panel na żywo
 • Brakuje dobrej integracji danych iOS i przejrzystej konfiguracji SKAN (tu regularnie wchodzą aktualizacje do Google Analytics 4 i sytuacja już wygląda coraz lepiej)
 • Brakuje integracji z wieloma platformami reklamowymi, w tym Meta czy Tik Tok.

Nieco wcześniej bardzo ciekawą alternatywą był również Facebook Analytics, ale nie jest już obecnie wspierany. Pozostał tylko tzw. menadżer zdarzeń w ramach FB/Meta. Pozwola on w dalszym ciągu analizować:

 • Przychody
 • Retencję
 • Zdarzenia
 • Dane iOS po wykonaniu integracji
 • Atrybucję

Niezależnie, czy korzystasz z konsoli natywnych czy Google Analytics 4, prędzej czy później powinieneś rozważyć uzupełnienie analityki o partnera MMP. Pozwoli to przede wszystkim na śledzenie wielu źrodeł ruchu w jednym miejscu (duża ilość bezpośrednich integracji), rozszerzenie monitorowania uzytkownika iOS oraz głębszą analizę remarketingu.

Ile kosztuje Appsflyer? Cennik Appsflyer

Appsflyer pobiera opłatę 0,0x$ na każde zdarzenie nie-organiczne śledzone w systemie. W zależności od pakietu może być to przedział od 0,05$ do 0,08$. W pakietach są wszystkie podstawowe funkcjonalności za wyjątkiem Xpend do monitorowania kosztów mediowych, mechanizów people-attribution czy dostępu do surowych danych (z płatnych mediów).

W dalszym ciągu Appsflyer zapewni:

 • Najbardziej zaawansowany system atrybucyjny
 • Największa ilość partnerów do integracji
 • Wbudowany OneLink do deeplinków
 • Smart Banners do konwertowania ruchu z www do aplikacji
 • Tworzenie dashboardów i eksport czystych danych

Jak rozpocząć pracę z Appsflyer?

Pierwszym krokiem będzie rejestracja administratora oraz dodanie kont użytkowników. W ramach Appflyer rejestrujesz aplikacje, każda na osobny system operacyjny.

Drugim krokiem jest wykonanie podstawowej konfiguracji konta Appsflyer:

KrokOpis
Dodanie aplikacji do konta AppsflyerMożesz wejść do kreatora dodawania aplikacji w panelu głównym Appsflyer i przejść przez kolejne kroki
Ustawienie strefy czasowej i waluty, która odpowiada na potrzeby Twojej grupy docelowej i aplikacjiPo zarejestrowaniu kosztów i przychodów nie będzie można edytować danych związanych z walutą.
Ustawienie okna atrybucjiOkno re-atrybucji to okres rozpoczynający się od daty pierwszej instalacji, podczas którego ponowne instalacje z tego samego urządzenia nie są uznawane za nowe instalacje. Wartość domyślna to 90 dni, którą można dostosować według potrzeb. Możesz rozważyć nawet wydłużenie tego okna, aby trafniej koncentrować się na nowym użytkowniku.

Gdy jesteś gotowy z podstawowymi ustawieniami, czas na wdrożenie śledzenia SDK.

KrokOpis
Wybierz funkcje pakietu SDK, z których ma korzystać Twoja aplikacjaTo ważny obszar dla zaawansowanych zastosowań, na przykład: czy będziesz używał deep-linków? jak zaimplementujesz ustawienia prywatności w iOS 14.5+? czy potrzebujesz mierzyć de-instalacje?
Wybierz zdarzenia do śledzeniaZastanów się, co chcesz mierzyć w aplikacji mobilnej. Jeśli nie masz gotowego planu możesz użyć generatora rekomendowanych zdarzeń od Appfslyer. Narzędzie zaproponuje zdarzenia dostosowane do kategorii aplikacji.
Wybierz metodę atrybucji i deep linkZazwyczaj będzie to Push API, ale dostępnych jest kilka innych funkcji.
Implementacja koduTo zadanie dla zespołu deweloperów.
TestowanieMożesz przetestować integrację pakietu SDK przed lub po udostępnieniu aplikacji. Możesz tutaj używać aplikacji do debugowania – pamiętaj, aby zgłosić wcześniej urządzenie do testu!
Publikacja aplikacji iOSDeweloperzy aplikacji na iOS muszą podczas przesyłania aplikacji do przeglądu podać informacje dotyczące praktyk w zakresie ochrony prywatności: jakie dane zbierają, w jakim celu i jak są zabezpieczane.


Appsflyer Rekomendacje Zdarzeń
Przykład wykorzystania Appsflyer do propozycji zdarzeń w aplikacji mobilnej e-commerce

Powyższe kroki wyczerpują w zasadzie etap konfiguracji i wdrożeń deweloperskich. Reszta nie wymaga kodowania ani zmian strukturalnych w samej aplikacji. Warto jednak na tym etapie zrozumieńi ustawić elementy związane z atrybucją:

KrokOpis
Wykonaj integracje z systemami reklamowymiPołącz konta reklamowe w systemach takich jak Google Ads, Meta Ads, Tik Tok ads, aby śledzić ruch, pozyskiwanych użytkowników i zdarzenia
Skonfiguruj OneLink do atrybucji kanałów własnychAby prawidłowo śledzić ruch do aplikacji z własnych kanałów jak strona internetowa, kanały social media, czy inne, potrzebujesz wygenerować odpowiednie linki korzystając z narzędzia OneLink
Skonfiguruj deeplinkiMożez skonfigurować deeplinki, które pozwolą przekierować użytkowników aplikacji do określonego ekranu lub tzw. odroczone głębokie linki, które skierują nowych użytkowników najpierw do sklepu z aplikacjami, gdzie mogą pobrać aplikację, a następnie do konkretnego ekranu w aplikacji (niekoniecznie to musi być strona główna, możesz użytkownika skierować w dowolny ekran!)
Ustaw okna atrybucjiWiększość użytkowników, nieco ponad 97%, uruchamia aplikację w ciągu 7 dni od interakcji z reklamą. Pozostałe 2% robi to w okresie od 7. dnia do 30go (zobacz wykres poniżej). Możesz jednak dostosować jak długo chcesz mierzyć atrybucję po interakcji z reklamą.
Uruchom kampanie remarketingoweJeśli będziesz uruchamiał kampanie remarketingowe skonfiguruj najpierw okno konwersji w ustawieniach aplikacji.
Percent Total Users First Launch By Day 1
Source; https://support.appsflyer.com/hc/en-us/articles/208338403-Lookback-windows-explained

Jakie metryki monitorować w marketingu aplikacji?

Zanim przejdziemy do samego Appsflyera warto zadać sobie pytanie, co chcę mierzyć, oraz jak wybrane metryki wpłyną na ocenę lub realizację celów marketingowych. W tym miejscu dobrze jest zbudować sobie plan analityczny.

Przykładem takiego planu jest podział metryk na grupy, które badają różnego rodzaju aktywność w aplikacji. Część z nich bardziej przyda się zespołom deweloperskim (błędy, czasy wczytywania), inne posłużą do badania utrzymania użytownika, a jeszcze inne skupią się na przychodach czy zwrocie z inwestycji.

Image 5
Przykładowa mapa mierzenia zdarzeń w analityce aplikacji mobilnych

Jakim modelem atrybucji posługuje się Appsflyer?

Każdy z graczy w marketingu aplikacji, Google Play, App Store, Apple, Google Ads, Meta Ads i X Ads, a także firmy zajmujące się kampaniami mobilnymi, mają własne modele atrybucji. Każdy z nich nieco inaczej liczy instalacje i zdarzenia. I tutaj nie chodzi o to, aby za wszelką cenę doprowadzić do pełnej zgodności liczb (co nie jest osiągalne), ale o to aby rozumieć definicje i umieć ocenić trendy, a także wyciągnąć wnioski.

W AppsFlyer atrybucję zdarzeń można podzielić na dwie kategorie:

 • W kontekście pozyskiwania użytkowników: Instalacja jest rejestrowana i przypisywana po pobraniu oraz uruchomieniu aplikacji przez użytkownika. Oznacza to, że w AppsFlyer kluczowe po instalacji aplikacji jest pierwsze uruchomienie (bez pierwszego uruchomienia nia ma żadnych danych). Z kolei sklepy z aplikacjami wykorzystują tu czas pobrania, a systemy reklamowe mogą mieszać te modele.
 • W kontekście retargetingu:
  Ponowne zaangażowanie
  Ponowna atrybucja (przypisanie źrodła)

Jeśli podczas nowej instalacji występuje więcej niż jedno prawidłowe zaangażowanie, AppsFlyer nadaje priorytet kliknięciom przed wyświetleniami oraz metodom deterministycznym zamiast probabilistycznym. Innymi słowy, tam gdzie to możliwe, Appsflyer wykorzysta pełne i sprawdzone dane jak np. Device ID, a w innych przypadkach będzie polegać na danych od dostawcy takim jak SKAN 4.0. Wszystko zależy od możliwości jakie daje konkretna sytuacja: system operacyjny, ustawienia prywatności, akceptacja na śledzenie użytkownika oraz uzyskane dane od dostawcy powierzchni reklamowych.

W jaki sposób czytać dane w Appsflyer?

Kluczowe do zrozumienia raportów Appsflyer jest rozróżnienie metodologii ich podawania. Dane w AppsFlyer to wartość od początku istnienia wartość życiowa (LTV) lub konkretna aktywność (zdarzenia). Dane LTV dotyczą instalacji mających miejsce w określonym zakresie dat. Dane aktywności to wszystkie zdarzenia mające miejsce w określonym zakresie dat. Jak widzisz w przypadku LTV ważny jest i moment instalacji i moment zdarzenia, a w przypadku aktywności istotny jest tylko moment zdarzenia. Instalacje wg Appsflyer nie są ani zdarzeniem ani LTV.

AKTYWNOŚĆ

Aktywność to zdarzenia wykonane przez użytkowników aplikacji w określonym przedziale dat. Można tu zastosować analogię do kampanii webowych. Po prostu wybierasz przedział czasu i weryfikujesz wartość sprzedaży, koszty, zwrot z inwestycji, zaangażowanie itd. Można powiedzieć, że to analiza chronologiczna i przydaje się do krótkoterminowej weryfikacji efektywności marketingu.


LIFE TIME VALUE

Dane LTV to zdarzenia zachodzące w całym cyklu życia użytkownika, który zainstalował aplikację w określonym zakresie dat. Zdarzenia wykonane przez użytkowników, którzy dokonali konwersji/zainstalowali aplikację przed określonym zakresem dat, nie są uwzględniane w danych LTV, nawet jeśli zdarzenie miało miejsce w tym zakresie. Przykład? Jeśli dzisiaj jest 1 czerwca, a a wybraną przez Ciebie datą jest okres 01.03-31.03 to raport LTV pokaże zdarzenia i wartości zdarzeń (do chwili obecnej) z instalacji, które nastąpiły w marcu, a raport aktywności pokaże tylko zdarzenia, które wystąpiły w marcu, bez względu na to kiedy nastąpiły instalacje. Jak można się domyśleć, różnice danych mogą być ogromne, stąd musisz rozumieć, z czego wynikają i jak je przeanalizować.

Na poniższych screenach widać porównanie tego przykładowego okresu, które prowadzi do wniosków:

 1. Wartość przychodów to 703 000zł w modelu LTV i 940 150zł w modelu aktywności. Które jest prawidłową daną? Obie są prawidłowe, tylko definicje są inne 🙂
 2. Instalacje się praktycznie pokrywają, bo nie może być inaczej.
 3. Podobne różnice wystąpią w zdarzeniach nie związanych z e-commerce
Screenshot 2024 04 18 At 11.19.30 2
Dane z okresu porównawczego LTV / 01.03-31.03
Screenshot 2024 04 18 At 11.20.46 1
Dane z tego samego okresu – ale jako aktywność/zdarzenia

Dane LTV to klucz do zrozumienia marketingu aplikacji mobilnych! LTV to narzędzie pokazujące faktyczną jakość użytkowników z różnych źródeł w długim terminie i pełnym cyklu życia.

Dla ułatwienia można przyjąć, że wszystkie raporty w Appsflyer bazują na metodologii LTV, oprócz zakładki Activity oraz Raw Data.

Zdecydowana większość źródeł jak np. Google i Apple, wyświetla dane o aktywności, które nie są danymi LTV. Jeśli chcesz w jakikolwiek sposób porównać dane to musisz zacząć od raportów aktywności AppsFlyer lub raw data.

W całym procesie porównywania danych (swoją drogą temat niejest tak istotny, ale zawsze podnoszony jako jeden z pierwszych) musisz zwrócić uwagę na dwie kwestie:

 1. Wybór źródeł, które rozpoczęły wysyłanie instalacji w określonym zakresie dat w AppsFlyer. Dzięki temu dane o aktywności nie obejmą zdarzeń wykonanych w zakresie dat, które należą do instalacji pochodzących sprzed tego okresu.
 2. Ustawienie dzisiejszego dnia jako ostatniego dnia zakresu dat. Dzięki temu dane LTV nie obejmują zdarzeń wykonanych po zakresie dat, które należą do instalacji, które miały miejsce w tym zakresie dat.

Podstawowa analiza danych w Appsflyer

Jeśli rozumiesz mechanikę zbierania danych, zasady ich prezentowania i masz przygotowany plan śledzenia, tak na prawdę same raporty to droga z górki 🙂 Podstawowy dashboard analityczny Appsflyera jak wspomniałem powyżej skupia się na danych LTV. To pokazuje też sposób myślenia Appsflyera o użytkowniku aplikacji jako o wartości długoterminowej.

Screenshot 2024 04 18 At 11.38.01
Przykładowy dashboard w Appsflyer

Po wyborze daty uzyskasz dostęp do podstawowych danych atrybucji nowych użytkowników w podziale na źrodła organiczne oraz płatne. Będzie mógł filtrować dane po źródłach, kampaniach czy lokalizacji. System automatycznie zaprezentuje podział przychodu per źrodło ruchu, a także statystyki dotyczące zdarzeń od tych najbardziej popularnych.

Screenshot 2024 04 18 At 11.41.14
Tabela z danymi w atrybucji Appsflyer

Tabela w widoku ogólnym Appsflyera to dane pozyskania użytkowników w podziale na źrodła oraz liczba installacji, re-atrybucji i ponownego zaangażowania. Im więcej kanałów zintegrujesz i otagujesz tym lepszą jakość danych tutaj uzyskasz. Na przykład połączenie kont Google Ads i Appsflyer to dane na temat wyświetleń, kliknięć oraz kosztów. Do tabeli możesz dodać zdarzenia, które Ciebie interesują i analizować zarówno liczbę ich wywołań jak i liczbę unikalnych użytkowników dla tych zdarzeń. Tabelę możesz wzbogacić o dodatkowe metryki, eksplorować w podziale na konkretne kampanie czy grupy reklam, a także pobrać prezentowane dane do pliku. Super proste i podobne do widoku do jakiego przyzwyczaiłeś się w Universal Analytics.

Warto dodać, że standardowy dashboard Appsflyera jest tylko przykładem, nie zawsze spełnia odpowiednie warunki jeśli np. nie prowadzisz sprzedaży w aplikacji. Stąd budowany jest na bazie tzw. widżetów, które możesz usuwać i dodawać nowe np. wykresy liniowe, kołowe, tabele etc. Każdy nowo utworzony dashboard możesz zapisać pod nową nazwą, pobrać lub wprowadzić do niego niestandardowe wymiary.

Obsługa SKAN w Appsflyer

Więcej na temat SKAN opisałem w osobnym artykule, tutaj tylko wspomnę, że Appsflyer oprócz dashboardu prezentuje osobną zakładkę raportów dla iOS, dla tych użytkowników od wersji iOS 14.5+. Narzędzie prezentuje tu przypisane przez SKAN dane LTV użytkowników w skonfigurowanych oknach pomiarowych SKAN. W skrócie, to miejsce pozwala na zebranie szacunkowych danych użytkowników iOS po skonfigurowaniu SKAN. Chcąc dobrze analizować dane iOS powinieneś więc patrzeć zarówno na dane z głównego dashboardu jak i SKAN. Jednak, czy te dane się nie duplikują? Jest to wysoce prawdopodobne, s†ąd Appsflyer wprowadził tzw. Single Source of Truth. Jest to widok zunifikowany dla iOS, gdzie mechanizm Appsflyer eliminuje zduplikowane dane dotyczące instalacji i koryguje błędnie przypisanych użytkowników.

Powyższe jest możliwe dzięki zastosowaniu danych z wielu strumieni, w tym SKAdNetwork, użytkowników wyrażających zgodę na ATT, modelowanie probabilistyczne oraz interfejsy API dla Apple Search Ads. Ma to być więc widok przyszłości prezntujący zagregowane dane iOS z de-deduplikacją w jednym miejscu. Z doświadczenia bywa z tym różnie, ale jeśli wysyłasz odpowiednio dużo danych z kampanii iOS raporty będą coraz dokładniejsze.

Kohorty w Appsflyer

Panel kohorty i retencji grupuje użytkowników aplikacji według daty ich pozyskania. To dobre miejsce do weryfikacji cyklu życia użytkownika (LTV) w podziale na źrodła ruchu, kampanie, oraz inne media.

Kohorty można budować nie tylko na bazie przychodów, ale również utrzymania/zaangażowania. Raport pozwala grupować dane w dowolny sposób i kolorować używając heatmap. Świetnym sposobem na jedno wykorzystanie jest analiza utrzymania pozyskanego użytkownika w podziale na medium/kampanię w danym okresie czasu. Często okazuje się, że wyższy współczynnik utrzymania przebija niższy koszt pozyskania.

Do chwili obecnej istnieje jeszcze raport zwany „Retention”, ale w zasadzie spełnia on identyczną funkcję jak kohorty i niedługo zostanie wyłączony, stąd nie opisuje go w niniejszym artykule.

Raport aktywności w Appsflyer

Raport aktywności to jedno z niewielu miejsc w Appsflyer, gdzie można odnaleźć dane przypisane do daty zdarzenia, czyli niezwiązane w jakikolwiek sposób z metodyką LTV. To miejsce jest często wykorzystywane albo do porównania z innymi systemami (czy dane się zgadzają?) albo do bieżącej, krótkoterminowej analizy marketingowej. Odpowiada więc na pytanie, jaką mieliśmy sprzedaż w aplikacji w marcu. Z drugiej strony nie odpowiada jak pozyskani użytkownicy ze stycznia i lutego skonwertowali do tej pory. Mając na uwadze te ograniczenia można go lepiej wykorzystać.

Dostępne KPI to:

 • DAU – czyli dzienna liczba aktywnych użytkowników
 • MAU – miesięczna liczba aktywnych użytkowników
 • Przychód
 • ARPDAU – średni przychód dzienny na aktywnego użytkownika.
 • Sesje
 • Wskaźnik DAU/MAU – pomiar do oceny aktywności użytkownika, ile ludzi korzysta z aplikacji codziennie, ile mam heavy userów w aplikacji

Dostępne pomiary zdarzeń w aplikacji to:

 • Liczba
 • Unikalni użytkownicy
 • Przychód

Raport Activity to miejsce na analizy tu i teraz, bardzo porównywalne z kampaniami webowymi. Jeśli wiec nie oczekujesz raportów LTV, a raczej skupiasz się na bieżących danych, to dobre miejsce.

Screenshot 2024 04 18 At 12.13.32 1
Przykładowy raport aktywności

Dashboardy niestanardowe

Możliwość tworzenia niestanardowych widoków to taki wyróżnik Appsflyera, coś jak zintegrowany Looker z GA4. Z tym wyjątkiem, że w Appsflyer o jest szybsze i prostsze, bo korzysta z idei widżetów.

Nie będę tworzył szczegółowych opisów każdego widżetu, ale zaznaczę tylko że niezwykle przydatne bywa tworzenie tabel z raportami dziennymi i wybranymi metrykami (bardzo trudno je odnaleźć w innych miejscach), a także dodawanie niestandardowych metryk jak ROAS.

Customdashboard Us En
Niestanardowy widok w Appsflyer

Raport zdarzeń (events) w Appsflyer

Raport zdarzeń to coś jak odwrócony dashboard w Appsflyer, z tą różnicą że tu punktem wyjścia są właśnie zdarzenia, a nie źrodła. Raport zdarzeń pokazuje wskaźniki LTV w aplikacji dotyczące pozyskiwania użytkowników z różnych źrodeł.

Panel Events jest ograniczony do zdarzeń przypisanych do kampanii pozyskiwania użytkowników, nie jest służy więc do kampanii remarketingowych. Przypomnę także, że zakres dat w tym panelu odnosi się do daty instalacji, a nie rzeczywistego wykonania danego eventu.

Do czego można wykorzystać raport zdarzeń? Mogę polecić go do analizy lejków i przejścia użytkownika przez poszczególne fazy rejestracji, zakupu etc. Jest to również miejsce, gdzie można analizować unikalnych użytkowników i liczbę wywołań zdarzeń na osobę.

Screenshot 2024 04 18 At 12.29.57
Raport zdarzeń w Appsflyer

Jak prawidłowo otagować ruch z kampanii w Appsflyer?

Piewrszym krokiem jest weryfikacja, czy Appsflyer posiada wbudowaną integrację z systemem reklamowym. Dzięki integracjom uruchomisz pomiar atrybucji, wyślesz powiadomienia zwrotne do partnerów, czy uzyskasz dostęp do danych kosztowych.

Większość integracji składa się z kilku kroków:

 • aktywacji partnera w zakładce Partner Marketplace;
 • wygenerowaniu ID aplikacji w Appsflyer i ustawieniu tego ID u dostawcy mediów;
 • ustawieniu okien atrybucji dla instalacji i remarketingu;
 • zintegrowaniu danych kosztów (połączeniu kont);
 • ewentualnej konfiguracji SKAN;
 • opcjonalnie uzyskaniu linka do użycia w kampaniach (najczęśćiej nie jest to koniecznie, ponieważ po integracji linki będą automatyczne);

Kluczowe dla integracji jest wykonanie konfiguracji zdarzeń tzw. in-app event postbacks. Jest to informacja od Appsflyera do systemu reklamowego jakie zdarzenia mają być przesłane z jakimi nazwami czy wartościami. Ważne jest, aby zachować prawidłowe nazewnictwo, ponieważ niektóre systemy jak Meta Ads wymagają zdarzeń stanardowych, aby pod nie optymalizować kampanie. Ostatnim etapem integracji jest to, żeby z systemu reklamowego np. Google Ads „przechwycić” te zdarzenia i wykorzystać je do optymalizacji kampanii. Aby to zrobić należy zaimportować zmapowane wcześniej konwere. Może to wymagać nieco czasu, zanim się tam pojawią.

Każdy zintegrowany partner ma przyjęte swoje nazewnictwo w Appsflyer i tak np. Google Ads to googleadwords_int i nie możesz tego zmienić.

Od 2021r. Appsflyer ma duże obostrzenia, jeśli chodzi o śledzenie ruchu Google Ads iOS (ATT). Ze względu na brak danych odnośnie identyfikatorów urządzeń:

 • Zasoby wyszukiwania iOS nie będą prawidłowo przypisane w Appsflyer;
 • Reklamy w YouTube na iOS nie są przypisywane, ponieważ aplikacja YouTube nie wyświetla monitu o ATT, więc nie można użyć identyfikatora IDFA;
 • Kanały display iOS można przypisać tylko wtedy, gdy istnieje identyfikator urządzenia i jeśli zarówno reklamodawca, jak i aplikacja wydawcy wyraziły na to zgodę;

Podsumowując dane odnośnie iOS w Appsflyer z Google Ads będą mocno zaniżone, stąd warto analizować je w samym Google Ads.

Jak otagować ruch bezpośredni i organiczny w Appsflyer?

Jeśli poza kampaniami płatnymi dostarczasz ruch do aplikacji innymi kanałami, jak na przykład link na stronie internetowej, profilach social media czy za pomocą SMS, to warto te kanały wcześniej otagować. W przeciwnym razie ruch ten trafi do ogólnego koszyka Organic i dalsze analizy nie będa możliwe.

Jest co najmniej kilka sposobów przeprowadzenia takiej integracji:

 1. Ręczne otagowanie. Za pomocą przygotowanego linku, np. https://app.appsflyer.com/{app_id}?pid={media_source}&c={CampaignName} przekierowujesz użytkownika do aplikacji przekazując w nim dane: nazwa aplikacji, źrodło, nazwa kampanii czy inne. Ręczne tagowanie jest mało elastyczne i wymaga zmian za każdym razem, kiedy publikujesz coś w nowym miejscu lub chcesz edytować parametry. Dodatkowo musisz tworzyć osobne linki dla każdego systemu operacyjnego.
 2. Wykorzystanie Appsflyer OneLink. To narzędzie multiplatformowe z dodatkową możliwością użycia deep linków. Tutaj jeden link automatycznie wykrywa system operacyjny, kieruje w odpowiednie miejsce w apce i dokleja żądane parametry. W dalszym ciągu jednak musisz implementować OneLink do strony internetowej czy profili social media, w każdym miejscu osobno.
 3. Smart Script. To najbardziej elastyczne rozwiązanie tagujące ruch z różnych źrodeł i przechwytujące parametry typu GCLID z Google Ads czy Meta Click ID.
7901 Smart Script Flow 1920X1080 2 1
Schemat działania Smart Script od Appsflyer

Podsumowanie analityki aplikacji mobilnych z Appsflyer

Appsflyer to jedna z najbardziej rozbudowanych platform MMP do analityki aplikacji mobilnych. Skupia się w prezentacji danych na podejściu opartym o wartość życiową LTV. Dostarcza zaawansowanych raportów związanych z atrybucją, użyciem SKAN czy retencją. Ze względu na ogromną ilość integracji i możliwości tagowania, stanowi świetne rozwiązanie do analityki w jednym miejscu.

Potrzebujesz szkolenia lub konsultacji z Appsflyer?

Napisz do mnie w każdej sprawie związanej z analityką aplikacji w Appsflyer. Pomogę w przeprowadzeniu kompleksowego szkolenia, uzyskaniu specjalnej oferty wdrożeniowej czy przy rozwiązywaniu codziennych problemów.

Tomasz Starzyński
Tomasz Starzyński

Buduję strategie digitalowe, piszę, wykładam i analizuję. Doradzam pod kątem biznesowym, tak aby digital marketing był skuteczny, przejrzysty i jakościowy.