Czym jest API i do czego można go wykorzystać?

Jak wykorzystać API w marketingu? Wyjaśniam czym jest API i jakie ma zastosowania.

API to interfejs programowania aplikacji (ang. Application Programming Interface). API jest narzędziem, które umożliwia komunikację między różnymi programami i aplikacjami. Stanowi ono pewnego rodzaju most, który umożliwia i ułatwia przekazywanie ustrukturyzowanych informacji i wykonywanie określonych operacji pomiędzy systemami. API jest bardzo ważnym elementem dla rozwoju technologicznego, przyspiesza przesyłanie informacji, umożliwia połączenie różnych technologii. Brzmi skomplikowanie? Być może, ale na przykładzie zastosowań łatwiej to zrozumieć.

Definicja API

Jak wspomniałem wyżej API to interfejs programowania aplikacji, który pozwala programistom (ale nie tylko) na korzystanie z gotowych funkcji i danych w innych programach, narzędziach czy środowiskach. API działa jako pewnego rodzaju warstwa przejściowa pomiędzy różnymi systemami, umożliwiając im komunikację i współpracę. W normalnym środowisku taka komunikacja byłaby niemożliwa, głównie ze względu na różną specyfikę różnych narzędzi na rynku.

API, czyli Application Programming Interface, jest niezwykle ważnym narzędziem, również w digital marketingu. Pozwala na integrację różnych systemów (np. do obsługi leadów) i umożliwia programistom korzystanie z funkcji i danych udostępnianych przez inne programy. Dzięki API można tworzyć nowe aplikacje, które wykorzystują już istniejące funkcjonalności, co znacznie przyspiesza proces tworzenia oprogramowania.

Jakie są kluczowe elementy API?

Kluczowymi elementami API są:

 1. Endpoints (punkty końcowe), które określają konkretne adresy URL, przez które można uzyskać dostęp do danych lub funkcji.
 2. Zapytania: Są to żądania wysyłane do API w celu otrzymania informacji lub wykonania określonych operacji. Można nimi przesyłać dane w różnych formatach, takich jak JSON czy XML.
 3. Odpowiedzi: Są to dane zwracane przez API po przetworzeniu żądania. Mogą zawierać informacje, błędy lub inne instrukcje.
 4. Autoryzacja: W niektórych przypadkach API wymaga uwierzytelnienia, aby upewnić się, że użytkownik ma uprawnienia do korzystania z danych lub funkcji.

Endpoints to kluczowy element API, ponieważ to niego można uzyskać dostęp do konkretnych danych lub funkcji. Dzięki nim programiści mogą pobierać informacje z innych systemów i wykorzystywać je w swoich aplikacjach. Zapytania natomiast są nieodłączną częścią korzystania z API. To przez nie wysyłamy żądania do API, określając jakie informacje chcemy otrzymać lub jakie operacje chcemy wykonać.

Odpowiedzi zwracane przez API mogą zawierać różne informacje. Mogą to być dane, które zostaną wykorzystane w aplikacji, ale również mogą zawierać błędy lub instrukcje, co należy zrobić dalej. Autoryzacja to kolejny ważny element API, który pozwala na kontrolę dostępu do danych i funkcji udostępnianych przez API. Dzięki autoryzacji można upewnić się, że tylko uprawnieni użytkownicy mają dostęp do konkretnych zasobów.

API w marketingu

Bez interfejsów API nie byłoby wielu udogodnień zapewniających działanie w wielu platformach. Pomyśl na przykład o rezerwacjach hoteli za pośrednictwem Google czy o zakupach online za pomocą PayPal. W każdym z tych przykładów API stanowi podstawę przesyłania i dalej wyświetlania danych.

Integracja różnych platform

Ważnym zadaniem API w marketingu digital jest integracja danych. Dzięki API będziesz mógł zsynchronizować ze sobą różne platformy, z których korzystasz. Możesz na przykład wykorzystać API do połączenia systemu zarządzania treścią (CMS) lub platformy zarządzania klientami (CRM) z przydatnymi narzędziami, które mogą pomóc w rozwoju Twojej firmy, na przykład o wysyłki newslettera.

Zbieranie danych

Gromadzenie danych to kolejny przykład użycia interfejsów API w marketingu. W szczególności interfejsy API RESTful są przeznaczone do wysyłania zapytań do usług internetowych o dane.

Gromadzenie danych jest niezbędne do przeprowadzenia badań rynku. Chociaż warto zauważyć, że po zebraniu danych skupiamy się na analizie danych – w tym przypadku marketingowe interfejsy API są nadal niezbędne.

E-mail marketing

Najczęstszym zastosowaniem interfejsów API w kampaniach e-mail marketing są powiadomienia i wiadomości transakcyjne. W tym zakresie platformy biznesowe współpracują z serwerami poczty elektronicznej, aby powiadamiać klientów o ważnych informacjach lub potwierdzać właśnie wykonaną transakcję.

Media społecznościowe

Większość platform mediów społecznościowych wykorzystuje interfejsy API sieci społecznościowych, aby wysyłać zapytania o użytkowników, posty, a nawet dane demograficzne.

W kontekście interfejsów API agencje digitalowe mogą projektować narzędzia, które pozwalają im gromadzić dane i analizować wskaźniki.

Dzięki API można wprowadzać zmiany w kampaniach na wielu kontach jednocześnie, umożliwiając zarządzanie i monitorowanie reklam z jednego miejsca.

Różne typy API

Istnieje kilka różnych typów API, które można wykorzystać w zależności od potrzeb i celów aplikacji.

API sieciowe

API sieciowe umożliwiają komunikację między systemami przez internet. Są one szeroko stosowane w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, które muszą pobierać dane z zewnętrznych serwisów lub przekazywać dane na zewnątrz.

Przykładem popularnego API sieciowego jest REST API, które wykorzystuje protokół HTTP do przesyłania danych między klientem a serwerem. Dzięki temu można łatwo pobierać informacje z różnych źródeł, takich jak bazy danych, serwisy internetowe czy aplikacje mobilne.

API systemów operacyjnych

API systemów operacyjnych są stosowane w celu komunikacji między aplikacjami a systemami operacyjnymi. Dzięki nim programiści mogą korzystać z funkcji systemowych, takich jak dostęp do plików, zarządzanie procesami czy kontrola urządzeń.

Na przykład, API systemu operacyjnego Windows umożliwia programistom tworzenie aplikacji, które mogą korzystać z funkcji systemowych, takich jak tworzenie nowych okien, obsługa zdarzeń klawiatury i myszy, czy zarządzanie plikami i folderami.

API bibliotek

API bibliotek umożliwiają korzystanie z gotowych funkcji i komponentów, które są udostępniane przez dane biblioteki. Są one szczególnie przydatne dla programistów, którzy chcą skorzystać z istniejącego kodu i uniknąć konieczności tworzenia go od zera.

Przykładem popularnej biblioteki z API jest jQuery, która udostępnia wiele funkcji ułatwiających manipulację elementami strony internetowej, obsługę zdarzeń, animacje czy komunikację z serwerem.

Jak działa API?

API, czyli interfejs programowania aplikacji, umożliwia komunikację między różnymi systemami. Dzięki niemu programiści mogą korzystać z funkcji i danych udostępnianych przez inne aplikacje lub serwisy. W jaki sposób to się odbywa?

Proces komunikacji API

Programista wysyła zapytanie do API, określając żądanie oraz ewentualne parametry.

Przed wysłaniem zapytania, programista musi dokładnie określić, jakie informacje lub funkcje chce uzyskać za pomocą API. Może to być np. pobranie danych z bazy, dodanie nowego rekordu czy wykonanie jakiejś operacji.

API przetwarza żądanie i wykonuje odpowiednie operacje w celu zwrócenia wyniku.

Po otrzymaniu zapytania, API analizuje je i wykonuje odpowiednie operacje. Może to obejmować dostęp do bazy danych, wykonanie obliczeń czy integrację z innymi systemami. Wszystko zależy od tego, jak zostało zaprogramowane API.

API zwraca odpowiedź programiście, zawierającą żądane dane lub informacje o wykonanych operacjach.

Po przetworzeniu żądania, API zwraca odpowiedź programiście. Może to być np. zestaw danych, które programista chciał pobrać, informacja o sukcesie wykonanej operacji lub ewentualne błędy, które wystąpiły podczas przetwarzania żądania.

Zasady bezpieczeństwa API

Bezpieczeństwo API jest kwestią kluczową, zwłaszcza gdy dostęp do danych lub funkcji jest udzielany osobom trzecim. Zazwyczaj API wymaga uwierzytelnienia. Może to obejmować logowanie za pomocą loginu i hasła, generowanie tokenów dostępu czy wykorzystanie innych metod uwierzytelniania, takich jak OAuth.

Szyfrowanie danych to ważny aspekt bezpieczeństwa API. Dzięki temu, informacje przesyłane między systemami są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Najczęściej wykorzystuje się protokół HTTPS, który zapewnia szyfrowanie danych w trakcie transmisji.

Główne korzyści z korzystania z API

 1. Zwiększenie wydajności: Dzięki API można korzystać z gotowych funkcji i danych, co pozwala zaoszczędzić czas i zasoby potrzebne do ich implementacji od podstaw.
 2. Skalowalność: API umożliwia łatwe dodawanie nowych funkcji i usług do istniejących aplikacji, co ułatwia skalowanie systemu w miarę rozwoju biznesu.
 3. Integracja zewnętrznych usług: Dzięki API można łatwo integrować się z istniejącymi serwisami i platformami, co otwiera wiele nowych możliwości.

Przyszłość API

Przyszłość API jest niezwykle obiecująca. Dynamiczny rozwój technologii i rosnące zapotrzebowanie na integrację różnych systemów sprawia, że API będzie odgrywać jeszcze większą rolę w przyszłości.

API w Google Ads

Warto wiedzieć, że Google Ads również posiada swoje API. Przy użyciu interfejsu API od Google Ads można na przykład:

 • automatycznie generować słowa kluczowe, zmieniać tekst reklam, modyfikować strony docelowe i tworzyć niestandardowe raporty;
 • integrować dane Google Ads z zewnętrznymi systemami CRM;
 • tworzyć dodatkowe aplikacje pomocne przy zarządzaniu wieloma kontami jednocześnie.

Protokół SOAP, z którego korzysta interfejs Google Ads API (Google AdWords API), obsługują wszystkie popularne języki programowania, takie jak Java, PHP, Python, .NET, Perl czy Ruby.

API w Facebook Ads

Meta Ads również udostępnia swój Marketing API z całą listą funkcji, które mogą pomóc w reklamowaniu się Meta Ads, dzięki czemu:

 • Zautomatyzujesz zarządzanie reklamami: stworzysz wiele reklam jednocześnie, aby testować różne strategie dotyczące kreacji czy ustalania stawek;
 • Wykorzystasz reklamę dynamiczną: znajdziesz najskuteczniejszą kreację dla swoich odbiorców, automatycznie tworząc różne kombinacje;
 • Stworzysz odbiorców w oparciu o dane, integrując swój system CRM z API od Facebooka;
 • Zoptymalizujesz kampanie w czasie rzeczywistym korzystając z zarządzania reklamami opartego na regułach;
 • Stworzysz niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby porównać skuteczność reklam Meta z reklamami w innych kanałach.

Trendy i prognozy dotyczące API

Według raportu „Global API Management Market – Growth, Trends and Forecast (2021-2026)„, rynek zarządzania API ma potencjał wzrostu, ze względu na rosnącą potrzebę integracji systemów i korzystanie z mikroserwisów.

Według prognoz, w najbliższych latach można spodziewać się coraz większego zainteresowania API ze strony firm i organizacji. Coraz większa liczba firm zaczyna dostrzegać potencjał mikroserwisów i korzyści wynikające z ich wykorzystania. Mikroserwisy to małe, niezależne komponenty, które mogą być łatwo skalowane i aktualizowane. API pełni tu kluczową rolę, umożliwiając integrację tych mikroserwisów.

Jak API kształtuje przyszłość technologii?

API odgrywa kluczową rolę w tworzeniu nowych technologii i rozwijaniu istniejących rozwiązań. Ułatwia ono integrację różnych systemów i usług, co pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Przykładem może być Internet Rzeczy (IoT), gdzie API umożliwia komunikację między urządzeniami i aplikacjami, co otwiera drogę do nowych możliwości i rewolucjonizuje sposoby, w jakie korzystamy z technologii.

API jest nie tylko narzędziem technologicznym, ale także czynnikiem kształtującym społeczeństwo i gospodarkę. Dzięki API, firmy mogą tworzyć nowe modele biznesowe, oparte na współpracy i integracji z innymi podmiotami. To otwiera drogę do powstawania ekosystemów, w których różne firmy i organizacje współpracują ze sobą, tworząc większą wartość dla klientów i rynku.

Tomasz Starzyński
Tomasz Starzyński

Buduję strategie digitalowe, piszę, wykładam i analizuję. Doradzam pod kątem biznesowym, tak aby digital marketing był skuteczny, przejrzysty i jakościowy.