Cost Per Impression (CPM). Definicja CPM.

Dowiedz się, czym jest koszt za 1000 wyświetleń (CPM) i jak go interpretować!

Metryka „Cost Per Impression” (CPM) oznacza koszt za tysiąc wyświetleń reklamy i jest jednym z ważnych wskaźników, które pozwalają ocenić skuteczność kampanii reklamowej. Innymi słowy, CPM to koszt, jaki reklamodawca ponosi za wyświetlenie swojej reklamy 1 000 razy (lub 1 000 użytkowników, w zależności od definicji). Jest zwłaszcza przydatny w kampaniach budujących świadomość marki, a mniej istotny dla oceny kampanii performance.

Definicja CPM

CPM, czyli koszt za tysiąc wyświetleń to model rozliczeniowy, który jest powszechnie stosowany w reklamie internetowej. Wskaźnik ten pokazuje, ile reklamodawca musi zapłacić za to, żeby jego reklama została wyświetlona tysiąc razy. Jest to jedna z najbardziej popularnych metod rozliczeń w reklamie cyfrowej, obok kosztu za kliknięcie (CPC) czy kosztu za akcję, konwersję (CPA).

CPM jest wskaźnikiem, który pozwala na ocenę skuteczności kampanii reklamowej w kontekście wygenerowanego zasięgu. Dzięki niemu, można porównać koszty różnych kampanii w odniesieniu do ilości wyświetleń. CPM jest szczególnie przydatny w przypadku kampanii, które mają na celu zwiększenie świadomości marki, ponieważ pozwala na ocenę, ile kosztuje dotarcie do określonej liczby potencjalnych klientów.

Obliczanie CPM . Wzór CPM.

Obliczanie CPM jest stosunkowo proste. Wystarczy podzielić całkowity koszt kampanii reklamowej przez liczbę wyświetleń, a następnie pomnożyć wynik przez tysiąc. Na przykład, jeśli kampania kosztowała 1 000 złotych, a reklama została wyświetlona 200 000 razy, to CPM wynosi 5 złotych. Oznacza to, że reklamodawca musiał zapłacić 5 złotych za każde tysiąc wyświetleń swojej reklamy.

Warto jednak pamiętać, że CPM to tylko jeden z wielu wskaźników, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie skuteczności kampanii reklamowej. W kampaniach związanych ze świadomością marki istotne są także takie wskaźniki jak zapamiętywalność reklamy (ad recall) czy liczba interakcji. Z kolei kampanie performance analizuje się takimi metrykami jak liczba kliknięć, bounce rate, konwersji, wartość sprzedaży, zwrot z inwestycji, czy wartość życiowa (LTV). Wszystkie te elementy razem dodatkowo analizowane w czasie i w podziale na kampanie dają pełniejszy obraz efektywności kampanii.

Zastosowanie CPM w kampaniach digital

CPM może być używany do oceny skuteczności różnych typów kampanii reklamowych, od reklam displayowych, przez reklamy wideo, po reklamy w mediach społecznościowych. Dzięki CPM, można porównać koszty różnych kampanii i wybrać te, które dają najlepszy wynik. W tym wypadku im niższy CPM tym korzystniejszy efekt dla reklamodawcy.

CPM jest szczególnie przydatny w przypadku kampanii, które mają na celu zwiększenie świadomości marki, gdzie głównym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób, a nie koniecznie generowanie kliknięć czy konwersji.

Zalety i wady CPM

CPM to wskaźnik, który pozwala na szybkie i łatwe porównanie kosztów różnych kampanii reklamowych.

Jednak CPM ma także swoje wady. Po pierwsze, nie uwzględnia on efektywności kampanii pod względem generowania kliknięć czy konwersji. Po drugie, CPM nie uwzględnia jakości wyświetleń – niektóre wyświetlenia mogą być bardziej wartościowe niż inne, na przykład jeśli użytkownik spędził więcej czasu na stronie lub dokonał zakupu. Po trzecie, CPM może być trudny do porównania między różnymi platformami reklamowymi, ponieważ różne platformy mogą liczyć wyświetlenia na różne sposoby (np. dla unikalnego użytownika lub z drugiej strony przy niewidocznej reklamie). CPM jest także mało wiarygodny i podatny na manipulacje – często nie da się go zweryfikować w 100%.

Alternatywa dla CPM

Najciekawszą alternatywą jest tzw CPM widocznych reklam (vCPM). Różni się od CPM tym, że mierzy koszt tysiąca widocznych wyświetleń. Według Internet Advertising Bureau (IAB) reklama jest klasyfikowana jako „widoczna”, jeśli użytkownik widzi więcej niż połowę reklamy przez ponad sekundę. Dotyczy to również reklam wideo sprzedawanych na zasadzie vCPM – użytkownicy muszą obejrzeć ponad połowę filmu ( ale dłużej niż dwie sekundy).

Najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem CPM

Jeśli chcesz skutecznie wykorzystać CPM w swoich działaniach marketingowych, istnieje kilka najlepszych praktyk, które warto zastosować. Po pierwsze, zawsze porównuj CPM różnych kampanii, aby zidentyfikować te, które dają najlepszy wynik. Po drugie, pamiętaj, że CPM to tylko jeden z wielu wskaźników, które powinny być brane pod uwagę przy ocenie skuteczności kampanii – ważne są także takie wskaźniki jak zapamiętywalność reklamy, wzrost świadomości marki czy jakościowy ruch w witrynie.

Po trzecie, pamiętaj, że nie wszystkie wyświetlenia są takie same i nie każdy odbiorca jest warty tyle samo. Po czwarte, zawsze testuj różne warianty swoich reklam, aby zidentyfikować te, które generują największą liczbę wyświetleń za najniższy koszt.

Podsumowanie

CPM, czyli koszt za tysiąc wyświetleń to jeden z najstarszych wskaźników do oceny skuteczności kampanii reklamowych. Jego główną zaletą jest prostota i szybkość obliczania. Jednak, nie jako wyłączna metryka nigdy nie powinien być brany pod uwagę czy ocenie skuteczności kampanii.

  • CPM to koszt za tysiąc wyświetleń reklamy (lub koszt dotarcia do tysiąca użytkowników)
  • CPM to jeden ze sposobów rozliczeń w kampaniach digital obok kosztu kliknięcia (CPC) i kosztu za akcję (CPA).
  • Należy pamiętać, że CPM mierzy TYLKO koszt wyświetleń, a nie działania lub konwersje generowane przez reklamę.
  • CPM jest często stosowany w reklamach displayowych, czyli reklamach graficznych wyświetlanych w witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych lub innych mediach online
  • CPM to powszechnie stosowany wskaźnik stosowany w reklamie przy analizie efektywności kampanii (zwłaszcza brandingowych)
  • Do wad CPM zalicza się niedokładne zliczanie wyświetleń ze względu na zduplikowane wyświetlenia, nieprawidłowe ładowanie reklam czy oszustwa reklamowe.

Tomasz Starzyński
Tomasz Starzyński

Buduję strategie digitalowe, piszę, wykładam i analizuję. Doradzam pod kątem biznesowym, tak aby digital marketing był skuteczny, przejrzysty i jakościowy.