Certyfikaty Google Ads – jak je zdobyć i co dają?

Certyfikaty Google Ads w pigułce. Poznaj wszystkie rodzaje testów i wymagane podstawy programowe!

Certyfikaty Google Ads – rodzaje

Certyfikaty Google Ads to akredytowane przez Google dokumenty, które pozwalają na zweryfikowanie biegłości w zakresie obsługi reklam Google Ads. Użytkownik obecnie może uzyskać maksymalnie 8 certyfikatów Google Ads:

  • Reklama w sieci wyszukiwania
  • Reklama w sieci reklamowej
  • Reklama wideo
  • Reklama produktowa / shoppingowa
  • Reklama promująca aplikacje mobilne
  • Pomiar skuteczności reklam
  • Kreacje Google Ads
  • Google Analytics 4 (nowość)

Trzy ostatnie dotyczą elementów analitycznych/kreacji oraz nie są brane pod uwagę przy ocenie agencji w programie Google Partners. Egzaminy są przydzielane indywidualnie, dla każdej osoby mającej konto w systemie Skillshop. Dostęp do materiałów, szkoleń oraz samych egzaminów jest bezpłatny.

Certyfikaty Google Ads, a program Google Partners

Certyfikaty Google są niezbędnym elementem do weryfikacji biegłości pracowników agencji aspirujących do programu partnerów Google. Obecnie, aby zostać Partnerem Google agencja musi potwierdzić, że 50% specjalistów połączonych z jej kontem zarządzanym (MCC), posiada certyfikację w co najmniej jednym z wymienionych obszarów. Wyjątek stanowią agencję zatrudniające ponad 200 specjalistów, tutaj wystarczy uzyskanie granicy 100 certyfikowanych specjalistów, nawet jeśli jest jakaś agencja zatrudniająca 1 000 specjalistów.

Rodzaje certyfikatów Google Ads

W każdym rodzaju certyfikatu specjalista musi wykazać się wiedzą z zakresu machine learning, zalet i wad tego rozwiązania, wpływu na optymalizację kampanii. Ważne będzie też zrozumienie niektórych elementów w praktyce, powtarzają się pytania o to, co powinien zrobić klient X w danej sytuacji, jakie rozwiązanie będzie dla niego najlepsze.

CertyfikatZakres wiedzy
Certyfikat reklamy w sieci wyszukiwaniaMusisz znać ogólne zasady związane z mechanizmami reklamy w wynikach wyszukiwania, w tym zarządzania ustawieniami na poziomie kampanii, grupy reklam czy słowa kluczowe. Istotne będą typy dopasowania słów kluczowych, inteligentne zarządzanie stawkami, czy funkcje odbiorców reklam.
Certyfikat z reklamy w sieci reklamowejW tej certyfikacji musisz udowodnić, że znasz mechanikę kampanii displayowych, umiesz korzystać z formatów elastycznych, grup odbiorców, znasz zasady dotyczące remarketingu oraz przewagi nowych typów kampanii jak Discovery Ads.
Certyfikat z reklamy wideoW egzaminie z reklamy wideo ważne będą przewagi YouTube nad reklamą tradycyjną TV oraz sposób ich postrzegania przez użytkownika. Zapozna się dobrze z rodzajami kampanii video i celami, jakie realizują. Dowiedz się z materiałów szkoleniowych jak zoptymalizować filmy video na dzisiejszego użytkownika, zwłaszcza w środowisku mobile.
Certyfikat z reklamy produktowejW przypadku reklamy shoppingowej istotne będą zasady reklamowe z Google Merchant Center, znajomość wytycznych feeda produktowego oraz jego optymalizacja. Musisz także poznać elementy wpływające na skuteczność kampanii produktowych oraz wykorzystanie machine learning.
Certyfikat  reklamy aplikacji mobilnejW kampaniach aplikacji mobilnych ważne będzie spojrzenie od strony użytkownika, jakie wartości dodane dostarcza aplikacja względem www. Musisz poznać różne strategie bidowania i umieć dobrać je do odpowiedniego celu. Zapoznaj się także z analityką aplikacji, która ma wpływa na efektywność tego rodzaju kampanii.
Certyfikat z pomiaru skuteczności reklamW tym egzaminie udowodnisz, że rozumiesz dane i potrafisz analizować informacje, a także przełożyć te wnioski na konkretne decyzje marketingowe, czy biznesowe. Certyfikacja nie jest ściśle połączona z prowadzeniem kampanii, stąd nie jest ona wliczana do wymogów dla partnerów Google Ads.
Certyfikat z kreacji Google AdsW tym rodzaju egzaminu udowodnisz swoją wiedzę z zakresu przygotowania angażujących i skutecznych kreacji reklamowych. Musisz posiadać wiedzę na temat wykorzystania narzędzi i zasobów Google, a także umiejętności testowania i wybierania najlepszych wariantów reklam.
Certyfikat Google Analytics 4W przypadku tego egzaminu będziesz musiał udowodnić swoją wiedzę z mierzenia skuteczności marketingowej, przy użyciu Google Analytics 4. Musisz wiedzieć jak konfigurować konto, znać funkcje do pomiaru, kontrolować zbierane dane i łączyć wiele źródeł.
Rodzaje certyfikatów Google Ads i ich zakres tematyczny

Jak zdobyć certyfikaty Google Ads

Po zarejestrowaniu się w systemie Skillshop możesz skorzystać z materiałów edukacyjnych dla każdego zakresu tematycznego. Rodzaj materiałów jest zróżnicowany, mogą być to materiały video, linki do pomocy Google Ads, lub artykuły dostępne na platformie. Wiedza tam zawarta jest bardzo istotna do uzyskania certyfikatu, część pytań odnosi się bowiem do danych statystycznych. Jednocześnie nie masz obowiązku przechodzenia przez materiały szkoleniowe Google Ads, możesz od razu przystąpić do testu. Poprawne zaliczenie testu powala uzyskać certyfikat ważny 12 miesięcy, po tym czasie trzeba podejść do egzaminu ponownie.

Egzamin z Google Ads

W momencie przystąpienia do danego egzaminu zegar zacznie odliczać pozostały czas. Nie ma możliwości przerwania testu i powrotu do niego. Nie możesz też wrócić do poprzedniego pytania. Jeśli nie dokończysz testu lub go nie zdasz możesz podejść do niego ponownie W każdym teście musisz uzyskać min. 80% poprawnych odpowiedzi (wyjątkiem jest reklama aplikacji, gdzie próg został obniżony do 70%). Każdy rodzaj testu ma limit czasowy równy 75 minut, liczba pytań natomiast może być różna w zależności od tematyki.

W przypadku reklam display i reklamy aplikacji mobilnych będziesz miał 49 pytań, przy pomiarze reklam, sieci wyszukiwania, video, Google Analytics 4 oraz kreacji będzie to 50 pytań, przy reklamie shoppingowej 46 pytań.

Jak się przygotować do egzaminów z Google Ads?

Po wybraniu rodzaju certyfikatu, o który chcesz się ubiegać, możesz rozpocząć przygotowania. Egzaminy nie są przesadnie trudne dla osób mających praktykę w Google Ads. Jednak jeśli wcześniej zawodowo nie zajmowałeś się kampaniami w Google Ads, mogą stanowić wyzwanie. Google Skillshop udostępnia na swojej platformie materiały, dzięki którym możesz nauczyć się wszystkich kluczowych zagadnień potrzebnych do zdania egzaminu. Kursy składają się z kombinacji artykułów, oraz pytań praktycznych. Możesz także wybierać poszczególne tematy, jeśli w jakimś czujesz się już pewnie. Istnieją takżę zasoby, które możesz wykorzystać do przygotowania się do egzaminów i rozwijania swoich umięjętności praktycznych. Możesz skorzystać z zewnętrznych szkoleń Google Ads ukierunkowanych bardziej na praktykę, dzięki którym nie tylko zdasz egzaminy, ale także nauczysz się optymalizacji, strategii, zrozumiesz dane oraz poznasz narzędzia wspomagające codzienną pracę, którą możesz zoptymalizować.

Najczęstsze pytania o egzaminy i certyfikaty Google Ads

Co daje certyfikat Google Ads?

Certyfikat Ads udowadnia Twoją wiedzę w zakresie reklamy w sieci wyszukiwania, sieci displayowej, video, a także kampanii aplikacji mobilnych, kampanii produktowych. Masz również możliwość wyjść z certyfikacją szerzej, gdyż dostępne są certyfikaty analityczne (z pomiaru skuteczności reklam), a także z kreacji.

Jak uzyskać certyfikat Google Ads?

Aby uzyskać certyfikat musisz przystąpić do egzaminu z danego zakresu i zdać go na co najmniej 80% (w przypadku aplikacji min. 70%). Egzamin odbywa się online i trwa 75 minut.

Jak długo ważne są certyfikaty Google Ads?

Każdy certyfikat Google Ads, niezależnie od tematyki ważny jest 12 miesięcy od dnia jego wydania. Po tym czasie jego ważność wygasa i należy do niego podejść ponownie.

Ile kosztuje certyfikat Google Ads?

Certyfikaty Google Ads wydawane w ramach Skillshop był i są bezpłatne. Google nie pobiera żadnych opłat za materiały do nauki, ani uczestnictwo w egzaminach.

Jak wygląda egzamin z Google Analytics 4?

Egzamin różni się nieznacznie od poprzedniej wersji dotyczącej skuteczności pomiarowej. Musisz na pewno znać nową strukturę konta, wiedzieć o tym jak działają streamy z danymi, jak łączyć dane z wielu źródeł. Pomocne mogą być również dane odnośnie ograniczeń oraz czasu przechowywania danych itp.

Tomasz Starzyński
Tomasz Starzyński

Buduję strategie digitalowe, piszę, wykładam i analizuję. Doradzam pod kątem biznesowym, tak aby digital marketing był skuteczny, przejrzysty i jakościowy.